Advokatfirma Suleiman & Co har særlig kompetanse innen arbeidsrett og bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi gir juridisk bistand i forbindelse med bl.a.:

  • Utarbeidelse av ansettelseskontrakter;
  • Rettmessig oppsigelse og avskjed;
  • Usaklig oppsigelse og avskjed, bl.a. erstatning for dette
  • Trakassering og mobbing på arbeidsplassen;

Våre medarbeidere har god erfaring mht. bistand under forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og prosederer arbeidsrettssaker.

Kanskje har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS