På kontraktrettens og erstatningsrettens område yter advokatfirmaet Suleiman & Co AS bistand i en rekke type saker, bl.a. ved kjøp og salg av bolig, bil og andre formuesgoder og ved erstatning for voldsofre og i personskadesaker.

Videre bistår vi ved tvister i ovennevnte type saker.

Kontraktssaker og erstatningssaker er ofte komplekse. Sakene omfatter ofte både rettslige og taktiske vurderinger, og advokatbistand vil ofte være påkrevet.

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Kanskje har du rett til fri rettshjelp eller dekning fra ditt innbo- eller husforsikring?

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS