Advokatfirma Suleiman & Co tilbyr bistand innen de fleste kontraktsrettslige disipliner.

Vi bistår selskaper ved opprettelse av viktige typer kontrakter, så som kjøpsavtaler, aksjonæravtaler, leiekontrakter, agenturkontrakter mv.

Vi bistår også selskaper og privatpersoner i tvister som oppstår på bakgrunn av inngåtte kontrakter. Praktiske eksempler er mangler som følge av kjøp av fast eiendom, mangelfullt utførte håndverker-tjenester,mangelfulle opplysninger ved overdragelse av selskaper mv.

Vi prosederer i saker som gjelder kontraktsrettslige spørsmål.

Kjerneområder:

  1. Opprettelse av avtaler;
  2. Mangler ved kjøp av fast eiendom;
  3. Mangler ved utførte håndverkertjenester;
  4. Mangler ved kjøp av løsøregjenstand;
  5. Mangler ved leie av bolig eller hybel.
  6. Prosedyre.

Kanskje har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS