Advokatfirmaet Suleiman & Co AS tilbyr prosedyrebistand for de ordinære domstoler.

Selskapets medarbeidere bistår også ved alternative tvisteløsningsmetoder så som rettsmekling og forhandlinger. Ofte vil det være kostnadsbesparende å avslutte en rettslig tvist på et tidligst mulig stadium. Vi søker således å tilrettelegge for dette gjennom god forberedelse til meklinger og forhandlinger, og har gode erfaringer med bruk av denne typen tvisteløsninger. Skulle imidlertid enighet ikke oppnås gjennom rettsmekling mv., har våre medarbeidere god erfaring ved tvistebehandling for domstolene.

Våre prosedyreoppdrag varierer i kompleksitet og omfang og berører bl.a. mangelsansvar ved kjøp- og salg av løsøre og fast eiendom, arbeidsrettssaker, erstatningssaker, pengekrav, skiftesaker, straffesaker og barnefordeling.

Vi har også god erfaring med saker for Bankklagenemnda, Forsikringsklagenemnda, Forbrukertvist-utvalget mv.

Kanskje har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS