Advokatfirmaet Suleiman & Co AS innehar spisskompetanse innen strafferett og straffeprosess. Vi har bistått som forsvarer i alt fra enkle straffesaker til store masserettsaker.

Kostnader til advokatbistand er som hovedregel dekket av det offentlige.

Våre medarbeidere behersker flere språk, herunder norsk, engelsk, urdu, punjabi, persisk (farsi), tyrkisk og polsk, noe som kan være avgjørende i straffesaker for å få frem nyanser ved den tiltaltes handlinger og tanker på gjerningstidspunktet.

Våre medarbeidere har også god erfaring som bistandsadvokater for den fornærmede, herunder bistand ved utarbeidelse av erstatningskrav som følge av kriminelle handlinger.

Vi bistår også opp mot Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Voldsoffererstatning kan du for øvrig lese mer om her.

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS