Advokatfirmaet Suleiman & Co AS yter bistand i alle typer utlendingssaker.

Våre medarbeidere har god kompetanse innen faget utlendingsrett. For øvrig behersker våre medarbeidere flere språk, herunder norsk, engelsk, urdu, punjabi, persisk (farsi), tyrkisk og polsk.

Vi bistår enkeltpersoner og bedrifter i saker om:

  • Visum – turistvisum, utdanningsvisum mv.
  • Arbeids- og oppholdstillatelse
  • Statsborgerskap
  • Familiegjenforening
  • Asyl

Vi arbeider også med å forhindre og påklage vedtak om utvisning med varig eller tidsbegrenset innreiseforbud i hele Schengen-området, samt med saker om tilbakekall av eksisterende tillatelser.
I mange av disse sakene vil man ha krav på fri rettshjelp, dvs. at det offentlige dekker kostnadene i forbindelse med våre tjenester.

Vi bistår våre klienter både på søknadsstadiet, i klageomgangen og med et eventuelt saksanlegg for domstolene dersom de ordinære klagemulighetene er uttømt.

Kanskje har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt oss i dag for juridisk bistand.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS