post:47
Afzall Sarwar

Advokat og partner

469 29 089

Bakgrunn
 • Partner, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, august 2022 —
 • Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, juli 2022 — 
 • Advokatfullmektig, Adv.fir. Suleiman & Co AS, juni 2020 — juli 2022
 • Førstekonsulent, NAV arbeid og ytelser, 2019
 • Eiendomsforvalter, OBF 2016-2018
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2016
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
 • Urdu
 • Hindi
 • Punjabi
Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, forvaltningsrett, eiendomsrett, selskapsrett, kjøpsrett, avtale og kontraktsrett, utlendingsrett, barnevernrett, familie- og arverett, strafferett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Masteroppgave:

 • Den daglige ledelsen, og begrensninger i denne
  sett fra daglig leders perspektiv

Valgfag/spesialemner:

 • Selskapsrett
 • Petroleumsrett

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS