post:47
Afzall Sarwar

Advokatfullmektig

469 29 089

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, juni 2020 —
 • Førstekonsulent, NAV arbeid og ytelser, 2019
 • Eiendomsforvalter, OBF 2015-2018
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2016
Språk
 • norsk
 • engelsk
 • urdu
 • hindi
 • punjabi
Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, forvaltningsrett, eiendomsrett, selskapsrett, kjøpsrett, avtale og kontraktsrett, utlendingsrett, barnevernrett, familie- og arverett, strafferett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Masteroppgave:

 • Den daglige ledelsen, og begrensninger i denne
  sett fra daglig leders perspektiv

Valgfag/spesialemner:

 • Selskapsrett
 • Petroleumsrett

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS