Amina Riaz

Advokatfullmektig

94 02 47 10

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, november 2020

Juridisk saksbehandler, Adv.firmaet Suleiman & Co AS, september 2020

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 2020

Språk

Norsk, engelsk, urdu, hindi, punjabi.

Arbeidsområder

Masteroppgave:

  • Helsehjelp eller støtte til terror?
    ― Humanitærrettens straffrihet for medisinsk hjelp i konfliktområder som skranke for norsk straffelovgivning.

Spesialfag:

  • Arbeidsrett
  • Helserett
  • Diskriminering- og likestillingsrett
  • Internasjonal humanitærrett

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS