Amritpreet Kaur

Juridisk saksbehandler

94 02 47 01

Bakgrunn
  • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2020 —
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2019
  • Praktikant ved UDI, Oppholdsavdelingen, 2019
Språk

Norsk, engelsk, urdu, hindi, punjabi.

Arbeidsområder

Masteroppgave:

Tilbakekall av oppholdstillatelse - hva med barna?

Tilbakekall av oppholdstillatelser etter Utlendingsloven § 63 i saker hvor barn er berørt.

Valgfag/spesialemner:
  • Utlendingsrett
  • Trygderett

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS