post:47
Ardiana Belegu

Juridisk saksbehandler

45274226

Bakgrunn
  • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018 —
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 2017
Språk

Norsk, engelsk, albansk.

Arbeidsområder

Masteroppgave i arbeidsrett og personvern.

Arbeidsområder: arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett, pengekravsrett, skatterett, strafferett, EU/EØS-rett, rettslig bevisteori, menneskerettigheter, forvaltningsrett, familie- og arverett, barnerett, trygderett, ekspropriasjonsrett samt tvisteløsning og prosedyre.

Fullført mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2017 med spesialfag innen arbeidsrett, rettslig bevisteori, ekspropriasjonsrett og kriminologi.

Skrev masteroppgave om arbeidsgivers adgang til å behandle personopplysninger om egne ansatte etter den nye personvernforordningen.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS