post:47
Bano Abdulrahman

Advokat

94024700

Bakgrunn
 • Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS (2023)
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS
 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2019)
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen
 • Rettslig medhjelper for advokat v/ advokatfirma Humlen
 • Advokatsekretær og saksbehandler, advokatfirma Soltvedt & Co
 • Tolk, selvstendig næringsdrivende, freelancer for en rekke bedrifter
Språk
 • kurdisk
 • norsk
 • engelsk
 • tysk
 • dari
 • arabisk
Arbeidsområder

Arbeidsrett, selskapsrett, kjøpsrett, avtale og kontraktsrett,trygderett,  utlendingsrett, menneskerettigheter, barnevernrett, familie- og arverett, folkeretten, strafferett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Bano skrev master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen med fokus på menneskerettigheter, statens juridiksjon og flyktningkonvensjonen:Lovligheten etter EMK av fysiske tiltak for å hindre asylsøkere tilgang til en europeisk medlemsstats territorium og asylprosedyreSpesialfag:

 • Politirett
 • Påtalerett
 • Prosedyrekonkurranse ved ICC
 • Refugee and Asylum Law

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS