Bakgrunn

2023 —             Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS
2023                 Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS
2022 - 2023  Juridisk utreder, Forsvarer Advokatfirma AS
2020 - 2022  Styreleder og Daglig Leder i egen virksomhet
2016 - 2020  Undervisningsvirksomhet
2016                 Praktikant, IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
2015                 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013                 Juridisk saksbehandler, JURK (Jur. Rådgiving for Kvinner)
2012                 Praktikant, Dalan Advokatfirma DA

Binish Iqbal Raja

Advokatfullmektig

45 44 17 01

 

Masteroppgave:

 • En fremstilling av de lovfestede straffutmålingsmomentene — Straffeloven av 2005 §§77 og 78

 


 

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Urdu
 • Punjabi
 • Hindi

 


 

Arbeidsområder:

 • Familierett
 • Barnerett
 • Barnevernsrett
 • Utlendingsrett
 • Arbeidsrett
 • Trygderett
 • Fast eiendomsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett

— samt tvisteløsning og prosedyre

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS