Bakgrunn

mars 2021— Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS

2020—2021    Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS

høsten 2020 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Büşra Ünsal

Advokatfullmektig

930 66 937

 

Masteroppgave:

Når og i hvilket omfang kan Diskrimineringsnemnda ilegge erstatning og oppreisning for diskriminering i arbeidslivet? (2020)

 


 

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Tyrkisk

 


Arbeidsområder:

 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Utlendingsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett
 • Familierett

— samt tvisteløsning og prosedyre

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS