Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, mars 2021—
 • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, desember 2020 — februar 2021
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, høsten 2020
Büşra Ünsal

Advokatfullmektig

930 66 937

Språk

Norsk, engelsk, tyrkisk.

Arbeidsområder
 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Utlendingsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett
 • Familierett

— samt tvisteløsning & prosedyre

Masteroppgave

Når og i hvilket omfang kan Diskrimineringsnemnda ilegge erstatning og oppreisning for diskriminering i arbeidslivet? (2020)

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS