post:47
Donya Alizadeh

Advokatfullmektig

dal@scolaw.no

(+47) 936 46 313

Bakgrunn

2022–      Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS

2022–2022   Frivillig saksbehandler, Rettssenteret

2021–2021   Juridisk utreder, Advokatfirmaet Shah

2018–2020   Saksbehandler, ulike inkassoselskaper

2014–2017   Dataselger, Elkjøp

 

Utdanning

2022:       Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen

 

Masteroppgave

Strafferabatt ved politisamarbeid

 

Arbeidsområder

Trygderett, arbeidsrett, barnerett, familierett og arverett, strafferett, husleietvister, gjeldsforhandlinger, avtalerett og kontraktsrett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Spesialfag

Grunnleggende selskapsrett,

Skatterett I, Skatterett II

Språk

    • Norsk
    • Engelsk
    • Kurdisk
    • Persisk
    • Dari

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS