post:47
Eivind Langseth

Advokatfullmektig

21 39 04 54

Arbeidsområder
    Eivind jobber med flere ulike rettsområder, herunder erstatningsrett, arbeidsrett, ulike forvaltningsrettslige emner og strafferett.
    Han tok Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med spesialfag innen sjørett og konkurranserett.
    Han skrev masteroppgave om skadelidtes mulighet til å kreve erstatning etter å ha tapt penger på et eller flere foretaks brudd på forbudsbestemmelsene i konkurranseretten.
Språk

Norsk, engelsk.

Bakgrunn
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018 –
  • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018
  • Assistent, Familiens Advokat AS, januar 2018 – august 2018
  • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2012 - 2018

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS