Elif Demirbas

Advokatfullmektig

94 02 47 02

Bakgrunn
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS  2018 -
  • NAV, førstekonsulent  2015-2018
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen  2017
  • Externship, Access to justice project, Center for Human Rights, Addis Ababa University  2015
  • Praktikant, Abacus Advokatfirma  2013
Verv
The European Law Students' Association (ELSA Bergen)
  • Studieturkoordinator   2014 - 2015
Språk

Norsk, engelsk og tyrkisk.

Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, forvaltningsrett, kjøpsrett, markedsrett, avtale og kontraktsrett, utlendingsrett, menneskerettigheter, barnevernrett, familie- og arverett, strafferett, komparativ rett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Elif tok Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen med spesialfag innen arbeidsrett, trygderett, markedsrett, menneskerettigheter samt komparativ rett. Hun skrev masteroppgave om FN-paktens art.103, nærmere spesifisert om dens betydning og gjennomføring i praksis. I tillegg har hun bred erfaring som delegat i internasjonale organisasjoner som FN.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS