post:47
Farzaneh Muradi

Advokatfullmektig

459 07 847

Bakgrunn

 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS
  mars 2022—

 • Juridisk saksbehandler, Suleiman & Co AS
  februar — mars 2022

 • Førstekonsulent, NAV Bærum
  mai 2021 – februar 2022

 • Master i Rettsvitenskap, Aarhus Universitet
  våren 2021Masteroppgave


Religionsfrihetens rekkevidde på det private arbeidsmarked
I et dansk og norsk perspektiv (2021)
Arbeidsområder

 • Arbeids- og ansettelsesrett

 • Trygderett

 • Forvaltningsrett

 • Forsikringsrett

 • Barnerett

 • Utlendingsrett

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Strafferett

— samt tvisteløsning & prosedyre

Språk

Norsk, engelsk, persisk/dari.
 

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS