post:47
Farzaneh Muradi

Advokat og assosiert partner

459 07 847

Bakgrunn

Advokat og assosiert partner, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS          april 2024 —

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS,   mars 2022 - mars 2024

Juridisk saksbehandler, Suleiman & Co AS                          februar 2022 - mars 2022

Førstekonsulent, NAV Bærum                                                       mai 2021 - februar 2022

Master i Rettsvitenskap, Aarhus Universitet                                                     våren 2021


Masteroppgave

Religionsfrihetens rekkevidde på det private arbeidsmarked

I et dansk og norsk perspektiv (2021)

Arbeidsområder
  • Arbeids- og ansettelsesrett
  • Trygderett
  • Forvaltningsrett
  • Forsikringsrett
  • Barnerett
  • Utlendingsrett
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Strafferett

— samt tvisteløsning & prosedyre

Språk

Norsk, engelsk, persisk/dari.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS