post:47
Firoza Yussupova

Advokatfullmektig

21390454

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, september 2019 —
 • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, høsten 2018
Språk
 • norsk
 • engelsk
 • russisk
 • uighur
Arbeidsområder

Arbeidsrett, Avtale- og kontraktsrett, Strafferett, Erstatningsrett, EU/EØS-rett, Menneskerettigheter, Familie og Arverett, Barnerett, Forvaltningsrett

Masteroppgave innenfor rettsområdet Skatterett:

Om fradrag etter sktl. §§ 6-1 og 6-2, herunder «endelig konstatert» tap.

 

Spesialfag:

 • Skatterett 1
 • Skatterett 2
 • Bedriftsbeskatning og Skatterett 3
 • Internasjonal Skatterett
 • Konkurs- og Panterett
 • Strafferett
 • Arbeidsrett

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS