post:47
Hans Haavind

Advokat

48 18 38 11

Bakgrunn
  Advokatfirmaet Suleiman & Co AS  2016–

  Samferdelsdepartementet  2013–2015
  seniorrådgiver, yrkestrafikkregler og kollektivtransport

  Statens strålevern  2008–2013
  seniorrådgiver jurist, miljørett og offentlige anskaffelser

  Arbeidstilsynet  2002–2014
  juridisk rådgiver, direktorat og regionskontor

  Oslo kommune  1991–2002
  rådgiver, seksjonsleder ved Etat for eiendom og byfornyelse

  Dommerfullmektig, Mo i Rana  1989–1991

  Landbruksdepartementet  1987–1989
  jord– og konsesjonslovavdelingen
Språk
Norsk, engelsk, spansk
Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, barnevernrett, erstatningsrett, familie- og arverett, strafferett, avtale-/kontraktsrett, bolig- og husleierett, gjeldsforhandlinger, offentlig forvaltningsrett, mm.

Lang og variert erfaring fra offentlig forvaltning.

Spesialfag: arbeidsrett og selskapsrett.

Har tidligere arbeidet spesielt med arbeidsmiljø-juss, miljørett, fast eiendomsrettsforhold og offentlige anskaffelser.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS