post:47
Hans Haavind

Advokat

48 18 38 11

Bakgrunn

2016  —                Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS

2013 – 2015     Seniorrådgiver, yrkestrafikkregler og kollektivtransport, Samferdselsdepartementet

2008 – 2013     Seniorrådgiver jurist, miljørett og offentlige anskaffelser, Statens strålevern

2002 – 2008     Juridisk rådgiver, direktorat og regionskontor, Arbeidstilsynet

1991 – 2002     Rådgiver, seksjonsleder ved Etat for eiendom og byfornyelse, Oslo kommune

1989 – 1991     Dommerfullmektig, Mo i Rana

1987 – 1989     Jord– og konsesjonslovavdelingen, Landbruksdepartementet

Språk
Norsk, engelsk, spansk
Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, barnevernrett, erstatningsrett, familie- og arverett, strafferett, avtale-/kontraktsrett, bolig- og husleierett, gjeldsforhandlinger, offentlig forvaltningsrett (hvordan fremme søknad/klage til myndigheter osv).

Spesialfag: Arbeidsrett og selskapsrett.

Haavind har de senere årene utviklet særlig kompetanse og erfaring innenfor økonomisk oppgjør (skiftesaker) mellom tidligere ektefeller og samboere.

Har tidligere arbeidet spesielt med arbeidsmiljø-juss, miljørett, fast eiendoms rettsforhold og offentlige anskaffelser.

Haavind har lang og variert erfaring fra offentlig forvaltning (stat og kommune).

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS