post:47
Khaula Ahmed

Advokatfullmektig

21 39 04 54

Arbeidsområder
    Khaula jobber med flere ulike rettsområder, herunder arbeidsrett, trygderett, forvaltningsrett, helserett, forsikringsrett, kjøpsrett, utlendingsrett, menneskerettigheter, barnevernrett, familie- og arverett, strafferett samt tvisteløsning og prosedyre.
    Khoula tok Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med spesialisering i helserett, trygderett, arbeidsrett, barnerett og internasjonale menneskerettigheter. Hun har skrevet masteravhandling med tittel "IA-avtalen og dens rettslige betydning for arbeidstakers stillingsvern ved oppsigelse".
Språk

Norsk, engelsk, urdu, punjabi og hindi.

Bakgrunn
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, september 2017 –
  • Rådgiver, Codan Forsikring, mai 2014 – august 2017
  • Juridisk saksbehandler, Codex Advokat AS, april 2010 – august 2014
  • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2010 – 2015
  • Årsstudium Ledelse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold – 2011-2012
  • Filosofi, Universitetet i Agder – 2009

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS