post:47
Nargis Shah

Advokatfullmektig

942 34 386

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, april 2022 —
 • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, september 2021 — april 2022
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2020
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
 • Urdu
 • Punjabi
Arbeidsområder
 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Utlendingsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett
 • Familierett

— samt tvisteløsning & prosedyre


Masteroppgave

UTILREGNELIGHET

Fra «Afsindige og Galne» til «sterkt avvikende sinnstilstand»

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS