post:47
Nargis Shah

Advokatfullmektig

45 35 64 19

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, april 2022 —
 • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, september 2021 — april 2022
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2020
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
 • Urdu
 • Punjabi
 • Hindi
Arbeidsområder
 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Utlendingsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett
 • Familierett

— samt tvisteløsning & prosedyre


Masteroppgave

UTILREGNELIGHET

Fra «Afsindige og Galne» til «sterkt avvikende sinnstilstand»

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS