Naureen Khan

Juridisk saksbehandler

940 24 701

Bakgrunn
  • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2019 —
  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, desember 2018
Språk

Norsk, engelsk, urdu, hindi, punjabi.

Arbeidsområder

Masteroppgave:

  • Kontradiksjon i norsk prosesslovgivning
    ― i lys av EMK art 6 nr. 1

Spesialfag:

  • Arbeidsrett
  • Barnerett
  • Helserett
  • Trygderett
  • International Human Rights Law: Institutions and Procedures

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS