Naureen Khan

Advokatfullmektig

94 02 47 09

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2020 —
 • Juridisk saksbehandler, Adv.firmaet Suleiman & Co AS, 2019—2020
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, desember 2018
Språk

Norsk, engelsk, urdu, hindi, punjabi.

Arbeidsområder

Masteroppgave:

 • Kontradiksjon i norsk prosesslovgivning
  ― i lys av EMK art 6 nr. 1

Spesialfag:

 • Arbeidsrett
 • Barnerett
 • Helserett
 • Trygderett
 • International Human Rights Law: Institutions and Procedures

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS