post:47
Saba Karamat

Advokat

41754011

Bakgrunn
  • Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2021 —
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018 — 2020
  • Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018
  • Aktivitetsplanlegger, Kirkens bymisjon 2018 —
  • Saksbehandler, Norsk organisasjon for asylsøkere 2017
  • Førstekonsulent, NAV arbeid og ytelser 2016
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 2016
  • Juridisk assistent, Matrix advokater 2013 — 2016
Språk

Norsk, engelsk, urdu, hindi og punjabi.

Arbeidsområder

Saba har arbeidserfaring fra rettsområdene trygderett, utlendingsrett, strafferett og straffeprosess.

Saba fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2016 med spesialfag innen utlendingsrett, barnerett og helserett. I masteroppgaven ble det foretatt en komparativ analyse av de ulovfestede bevisavskjæringsreglene i norsk og amerikansk rett i straffesaker.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS