post:47
Samia Boulebtina

Advokat

94024703
Bakgrunn

Advokat, Advokatfirma Suleiman & Co 2018 -

Advokatfullmektig, Advokatfirma Suleiman & Co 2016 - 2018

NAV, førstekonsulent 2011 - 2016

Juridisk rådgivning for kvinner, saksbehandler 2010 - 2011

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen, konsulent 2004 - 2010

Språk

Norsk, Engelsk, Arabisk

Arbeidsområder
Arbeidsrett, trygderett, familierett, barnevern, husleieforhold og utlendingsrett

Samia fullførte master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo 2014. Samia skrev masteroppgave om Arbeidsavklaringspenger, hvor hun foretok en sammenligning av vilkårene for arbeidsavklaringspenger og tidligere sykdomsbaserte ytelser før 2010.

Samia har god kompetanse innen Nav-saker, herunder dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til enslige forsørgere og sykepenger.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS