post:47
Serkan Bulut

Advokat

97151331
Bakgrunn

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2009

Jurist i Forsvaret, 2009-2010

Advokatfullmektig, Advokatfirma Follegg, 2011-2012

Advokatfullmektig/advokat Lund & Co Advokatfirma AS, 2012-2014

Advokat, Follegg & Co Advokatfirma AS, 2014-2016

Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co, 2016-

Språk
Norsk, engelsk og tyrkisk
Arbeidsområder
Trygderett, strafferett, avtalerett, erstatningsrett herunder yrkesskadeerstatning, familie og arverett, fast eiendomsrettsforhold, pengekrav, barnerett, arbeidsrett, utlendingsrett, bolig og husleierett.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS