post:47
Shahu Nouri

Advokat

sh@scolaw.no

99 33 16 44

Arbeidsområder

Strafferett, utlendingsrett, barnerett, arbeidsrett og trygderett

Skrev masteroppgave om utvisning av straffedømte utlendinger, herunder om utvisningsvedtaket er forholdsmessig overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Språk

Norsk, engelsk, arabisk, persisk og kurdisk.

Bakgrunn

Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, November 2020 —

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018 — 2020

Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2017

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS