post:47
Shahu Nouri

Advokatfullmektig

99 33 16 44

Arbeidsområder
Utlendingsrett, barnerett, arbeidsrett, trygderett, familie- og arverett

Skrev masteroppgave om utvisning, herunder om utvisningsvedtaket er forholdsmessig overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.
Språk

Norsk, engelsk, arabisk, persisk og kurdisk.

Bakgrunn
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018 -

Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2017

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS