post:47
Shahu Nouri

Advokat og assosiert partner

sh@scolaw.no

99 33 16 44

Arbeidsområder

Strafferett, utlendingsrett, barnerett, arbeidsrett og trygderett

Skrev masteroppgave om utvisning av straffedømte utlendinger, herunder om utvisningsvedtaket er forholdsmessig overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Språk

Norsk, engelsk, arabisk, persisk og kurdisk.

Bakgrunn

Advokat og assosiert partner, Adv.firmaet Suleiman & Co AS, 2024 —

Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, November 2020 — 2024

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018 — 2020

Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS 2018

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, høsten 2017

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS