post:47
Sinan Kaçar

Advokatfullmektig

94 02 47 02

Bakgrunn
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, april 2020 —
  • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, høsten 2019
Språk
  • norsk
  • tyrkisk
  • engelsk
Arbeidsområder

Arbeidsrett, trygderett, erstatningsrett, barnerett og barnevernsrett, strafferett og straffeprosess, samt tvisteløsning og prosedyre.

Masteroppgave:

  • Bedriftsinterne aldersgrenser og vernet mot aldersdiskriminering
    — Er høy alder en hindring for å fortsette i arbeid?

Valgfag/spesialemner:

  • Offentlige anskaffelser

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS