Sobia Ali

Advokatfullmektig

94 02 47 04

Arbeidsområder
 • Forvaltningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Utlendingsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett
 • Familierett

— samt tvisteløsning & prosedyre

Språk:

Norsk, engelsk, urdu, punjabi, og hindi.

Bakgrunn
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2021—
 • Rådgiver, NAV Arbeid og Ytelser, august 2015—februar 2021
 • Skattejurist, Skatteetaten, august 2018 — februar 2019
 • Saksbehandler, Kartverket, januar 2015 — august 2015
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 2014
 • Saksbehandler, Creno AS, 2013 — 2014
 • Juridisk rådgiver, JURK—Juridisk rådgivning for kvinner, 2011—2012
Masteroppgave

Retten til fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag (2014)

Utlendingers rett til fortsatt oppholdstillatelse etter utlendingsloven av 15.mai 2008 nummer 35, § 53.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS