post:47
Sonia Nemati

Advokatfullmektig

98 494 600

Bakgrunn

Mars 2023: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS

august 2021 – februar 2023: Juridisk rådgiver, Antirasistisk Senter

juli 2020 – august 2021: Førstekonsulent, NAV

Høsten 2016: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder
 • Utlendingsrett
 • Eiendomsrett
 • Familierett
 • Barnerett
 • Skatterett
 • Arbeidsrett
 • Forvaltningsrett
 • Avtale- og kontraktsrett
 • Strafferett

— samt tvisteløsning & prosedyre

Språk
 • Norsk
 • Engelsk
 • Farsi

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS