post:47
Tazmeen Ahmed

Advokat

94024705

Bakgrunn

Advokat, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2020 –

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Suleiman & Co AS, 2018 - 2020

Juridisk saksbehandler, Advokatfirmaet Suleiman & Co, 2017 - 2018

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 2017

Språk

Norsk, engelsk, urdu, punjabi og hindi.

Arbeidsområder

Tazmeen har flere rettsområder som sine arbeidsområder, blant annet arbeidsrett, helserett, trygderett og erstatningsrett.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS