Bezpłatne porady prawne*

Pomagamy w następujących sprawach:

  • z zakresu prawa karnego
  • z zakresu prawa pracy (np. zwolnienie z pracy)
  • z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. NAV)
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwód, separacja, podział majątku, wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem)
  • z zakresu postępowania egzekucyjnego (np. eksmisja z lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy najmu)
  • z zakresu prawa odszkodowań (np. odszkodowanie dla ofiar przemocy, odszkodowanie za szkody osobowe, wypadek przy pracy, uszkodzenie lub zniszczenie mienia)
  • z zakresu prawa o pobycie cudzoziemców (np. deportacja)

Uwaga: w niektórych przypadkach stosuje się ograniczenia majątkowe i ograniczenia dochodowe, aby otrzymać darmową poradę prawną. Oferujemy jednak bezpłatną konsultację wstepną dla wyjaśnienia sprawy.

Skontaktuj się z Advokatfirma Suleiman & Co AS telefonicznie:

  • 968 76 746 (Monika, polska)
  • 21 39 04 54 (Biuro)
  • 918 37 739 (Numer dyżurny)

Lub w formie elektronicznej: post@scolaw.no (biuro) w celu uzyskania bezpłatnej oceny sprawy.

KONTAKT OSS