FRITT RETTSRÅD OG FRI SAKFØRSEL

Fri rettshjelp

I noen saker vil advokatkostnadene kunne kreves dekket av det offentlige.
I enkelte saker der det offentlige vil dekke advokatkostnadene er det økonomiske vilkåret for å få innvilget fri rettshjelp for enslig søker p.t (2023) bruttoinntekt kr. 350 000 og for søkere som er gift eller samboere p.t (2023) bruttoinntekt kr. 540 000. Søkere som tjener mer enn dette vil normalt ikke få dekket sine advokatkostnader gjennom det offentlige.

I straffesaker dekkes hele honoraret av det offentlige.

Aksept av avtale

Et oppdrag anses som akseptert i det oppdragsbekreftelse med signatur foreligger og salærandel er innbetalt. I saker med offentlig oppnevning anses oppdraget som akseptert så snart oppnevningen foreligger.

Priser uten fri rettshjelp eller annen rettshjelpsdekning

Prisene vil kunne variere utifra sakens kompleksitet. Prisen på våre tjenester varierer fra kr  1 180,00 til kr. 9 440,00 inkludert merverdiavgift pr. time.

I noen saker kan det inngås særskilte avtaler om både timepris og fastpris som kan være lavere eller høyere enn nevnte satser.

I visse unntakstilfeller kan fastpris avtales.

 

Kontakt oss på post@scolaw.no eller 21390454 i dag og få svar på om du har rett til fri rettshjelp.

Vi vurderer alle saker gratis og uforpliktende.

Vi kan - i unntakstilfeller - også tilby bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS